Bài viết mới nhất

Hiểu về thiên kiến để hạn chế ảnh hưởng của thiên kiến

Thiên kiến (Bias) hay còn gọi là định kiến (Prejudice) hay thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias) là sự thiên lệch trong nhận thức thể hiện ở việc cá nhân ưu tiên cho những thông tin phù hợp với ...

Các bài viết khác

Hiểu về thiên kiến để hạn chế ảnh hưởng của thiên kiến

Thiên kiến (Bias) hay còn gọi là định kiến (Prejudice) hay thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias) là sự thiên lệch trong nhận thức thể hiện ở việc cá nhân ưu tiên cho những thông tin phù hợp với ...

Thông tin về Bác sĩ tâm lý, Nhà tâm lý học ở Hoa Kỳ

Bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý học dùng để chỉ những người làm việc nghiên cứu về quá trình tâm lý của con người và hỗ trợ, điều trị thông qua việc quan sát, diễn giải và ghi chép cách thức con người và ...

Tìm hiểu về Tháp nhu cầu để biết điều gì đang ảnh hưởng đến hệ giá trị cốt lõi của bạn

Vào đầu thập niên 60 của thế kỉ XX, Abraham Maslow đã dẫn đầu một nhóm nhà tâm lý và triết học khởi xướng một phong trào có tên là Tâm lý học lực lượng thứ ba, sau này được biết đến với tên gọi phổ ...

Liệu pháp Hành vi Cảm xúc hợp lý – Sự kết hợp hoàn hảo dành cho bạn!

Liệu pháp nhận thức hành vi (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) là sự kết hợp các kỹ thuật của liệu pháp hành vi (do John B. Watson khởi xướng, được J. Wolpe phát triển hoàn thiện) và liệu pháp ...

Vấn đề căng thẳng ở lãnh đạo nhìn từ khía cạnh sinh học (P1)

Các nghiên cứu ban đầu về những người có nhu cầu cao về quyền lực hay nhiều mong muốn tác động đến người khác cho thấy rằng những nhu cầu này ảnh hưởng đến cá nhân làm thay đổi một số chỉ số cơ thể ...

Nguyên lý Pareto và 2 lời khuyên dành cho bạn.

Biểu đồ Pareto là một dạng biểu đồ cột với các thành phần được sắp dọc theo trục hoành (trục x – phương ngang) theo thứ tự từ cao đến thấp tương ứng giá trị của trục tung (trục y – phương thẳng đứng) ...