Bài viết mới nhất

Giá trị của những kế hoạch vi mô

Thông thường một nhà lãnh đạo có tầm nhìn rõ ràng sẽ đề ra cho tổ chức 3 loại kế hoạch: Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Điều này cũng được ứng dụng trong thiết lập kế hoạch cá nhân. Tất cả ...

Các bài viết khác

6 chức năng quản trị tổ chức và 14 nguyên tắc lãnh đạo bạn cần biết

Lý thuyết quản lý khoa học của Frederick Taylor có lẽ là một trong những nội dung cơ bản không thể bỏ qua đối với bất kỳ cá nhân nào mong muốn tìm hiểu về hoạt động quản lý. Trong bài viết này, ...

Training khác Coaching như thế nào và mối tương quan giữa hai hoạt động này là gì?

Hiểu về Training và Coaching Training hay còn được gọi là hoạt động đào tạo thường hướng tới cập nhật thông tin, kiến thức; phát triển nhận thức hoặc hỗ trợ cá nhân hoàn thành một công việc cụ thể. ...

[Khai giảng lớp “Train The Counsellor & Mentor theo tiếp cận Tâm lý học Hành vi]

Nghiên cứu của Grey Saiz (2012) được đăng trên Betterworks cho biết 57% nhân sự nghỉ việc do các vấn đề đến từ nhà lãnh đạo. Đây là một con số đáng báo động cần được quan tâm tìm giải pháp giảm thiểu ...

Vì sao lãnh đạo cần biết tự điều chỉnh bản thân?

Điều chỉnh bản thân được hiểu là khả năng lãnh đạo bản thân. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế, việc làm chủ, lãnh đạo bản thân là một việc không hề dễ dàng. Đối với nhà lãnh đạo, điều này có vai ...

Không khí tâm lý là gì? – Những điều cần biết để xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể.

Thuật ngữ “Không khí tâm lý” tuy mới xuất hiện trong tâm lý học xã hội, chưa có định nghĩa được thừa nhận rộng rãi song nó được sử dụng nhiều trong cuộc sống cũng như sách báo. Khái niệm “Không khí ...