Vấn đề căng thẳng ở lãnh đạo nhìn từ khía cạnh sinh học (P2)

Trong phần 1 chúng ta đã phân tích việc thực hành lãnh đạo thường dẫn đến những thay đổi về sinh học giống như một cá nhân gặp căng thẳng (stress). Nếu những dấu hiệu gây căng thẳng ở lãnh đạo không được quan tâm kịp thời và thỏa đáng sẽ có thể dẫn đến trầm …

Vấn đề căng thẳng ở lãnh đạo nhìn từ khía cạnh sinh học (P2) Read More »