Ứng Dụng Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (Act) để Phục Hồi Sức Khỏe Tinh Thần

Trong suy nghĩ của số đông, hầu hết các nhà lãnh đạo – người tiên phong, dẫn dắt tổ chức thường là những người có sức khỏe tinh thần tốt. Vì theo lẽ thường, sức khỏe tinh thần tốt họ mới làm được công việc với nhiều người và nhiều áp lực.  Chúng ta thường …

Ứng Dụng Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (Act) để Phục Hồi Sức Khỏe Tinh Thần Read More »