Uncategorized

Tìm hiểu về Tháp nhu cầu để biết điều gì đang ảnh hưởng đến hệ giá trị cốt lõi của bạn

Vào đầu thập niên 60 của thế kỉ XX, Abraham Maslow đã dẫn đầu một nhóm nhà tâm lý và triết học khởi xướng một phong trào có tên là Tâm lý học lực lượng thứ ba, sau này được biết đến với tên gọi phổ biến là Tâm lý học nhân văn. Theo quan …

Tìm hiểu về Tháp nhu cầu để biết điều gì đang ảnh hưởng đến hệ giá trị cốt lõi của bạn Read More »

Ứng Dụng Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (Act) để Phục Hồi Sức Khỏe Tinh Thần

Trong suy nghĩ của số đông, hầu hết các nhà lãnh đạo – người tiên phong, dẫn dắt tổ chức thường là những người có sức khỏe tinh thần tốt. Vì theo lẽ thường, sức khỏe tinh thần tốt họ mới làm được công việc với nhiều người và nhiều áp lực.  Chúng ta thường …

Ứng Dụng Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (Act) để Phục Hồi Sức Khỏe Tinh Thần Read More »