Leadership Theories

6 chức năng quản trị tổ chức và 14 nguyên tắc lãnh đạo bạn cần biết

Lý thuyết quản lý khoa học của Frederick Taylor có lẽ là một trong những nội dung cơ bản không thể bỏ qua đối với bất kỳ cá nhân nào mong muốn tìm hiểu về hoạt động quản lý. Trong bài viết này, tamlylanhdao.com sẽ giới thiệu đến bạn một nhân vật mới – người …

6 chức năng quản trị tổ chức và 14 nguyên tắc lãnh đạo bạn cần biết Read More »

Điều kiện để phong cách lãnh đạo dân chủ phát huy hiệu quả

Tiếp cận các lý thuyết về lãnh đạo trong xu hướng hiện nay cho rằng không có phong cách lãnh đạo nào là tối ưu vì mỗi phong cách yêu cầu những yếu tố khác nhau để vận hành hiệu quả. Nhà lãnh đạo cần biết linh hoạt, xem xét quá trình phát triển của …

Điều kiện để phong cách lãnh đạo dân chủ phát huy hiệu quả Read More »

Điều chỉnh bản thân trên con đường hướng đến vai trò lãnh đạo

Theo Daniel Goleman, điều chỉnh bản thân chính là một thành tố quan trọng quyết định đến thành công của mỗi người. “Nhân bất thập toàn”, tất cả chúng ta ai cũng cần điều chỉnh bản thân, liên tục đi trên tiến trình phát triển nhân cách, trở thành thành viên tích cực, có giá …

Điều chỉnh bản thân trên con đường hướng đến vai trò lãnh đạo Read More »

Lý thuyết Lãnh đạo Hành vi là gì? Định nghĩa và các phong cách lãnh đạo hành vi.

Thuyết lãnh đạo hành vi là lý thuyết về đánh giá nhà lãnh đạo theo những hành động được thể hiện thay vì quan tâm đến các đặc điểm tính cách của họ. Những người ủng hộ lý thuyết này tin rằng lãnh đạo không phải được “sinh ra” mà là được “tạo ra”.  Tất …

Lý thuyết Lãnh đạo Hành vi là gì? Định nghĩa và các phong cách lãnh đạo hành vi. Read More »

Ứng Dụng Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (Act) để Phục Hồi Sức Khỏe Tinh Thần

Trong suy nghĩ của số đông, hầu hết các nhà lãnh đạo – người tiên phong, dẫn dắt tổ chức thường là những người có sức khỏe tinh thần tốt. Vì theo lẽ thường, sức khỏe tinh thần tốt họ mới làm được công việc với nhiều người và nhiều áp lực.  Chúng ta thường …

Ứng Dụng Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (Act) để Phục Hồi Sức Khỏe Tinh Thần Read More »