Các thuyết về lãnh đạo

Có bao giờ bạn thắc mắc:
Tại sao một số nhà lãnh đạo thành công, trong khi những người khác thất bại?
Sự thật là không có “sự kết hợp kỳ diệu” nào của các đặc điểm giúp một nhà lãnh đạo thành công, và các đặc điểm khác nhau có ý nghĩa quan trọng trong những hoàn cảnh khác nhau.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể học cách trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. Bạn chỉ cần hiểu các phương pháp lãnh đạo khác nhau để có thể sử dụng phương pháp phù hợp cho tình huống của mình.
Một cách để làm điều này là tìm hiểu về các lý thuyết lãnh đạo cốt lõi cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về lãnh đạo.

BỐN NHÓM LÝ THUYẾT CỐT LÕI:
Hãy xem xét từng nhóm trong số bốn nhóm lý thuyết cốt lõi và khám phá một số công cụ và mô hình áp dụng cho từng nhóm.

1. Các lý thuyết về đặc điểm – Kiểu người nào tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi?
Các lý thuyết về đặc điểm cho rằng các nhà lãnh đạo hiệu quả có chung một số đặc điểm tính cách hay “đặc điểm”.
Các lý thuyết về đặc điểm ban đầu cho rằng khả năng lãnh đạo là một phẩm chất bẩm sinh, mang tính bản năng mà bạn có hoặc không có. Rất may, chúng tôi đã tiếp tục từ ý tưởng này và chúng tôi đang tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi có thể làm để phát triển phẩm chất lãnh đạo trong bản thân và những người khác.
Các lý thuyết về tính cách giúp chúng ta xác định những đặc điểm và phẩm chất (ví dụ: tính chính trực, sự đồng cảm, tính quyết đoán, kỹ năng ra quyết định tốt và tính dễ mến) hữu ích khi lãnh đạo người khác. Để biết thêm về ý tưởng này, hãy xem các bài viết của chúng tôi, Lãnh đạo đích thực và Lãnh đạo có đạo đức.
Tuy nhiên, không có đặc điểm nào trong số này, cũng như bất kỳ sự kết hợp cụ thể nào của chúng, sẽ đảm bảo thành công với tư cách là một nhà lãnh đạo.
Đặc điểm là những hành vi bên ngoài xuất hiện từ những điều đang diễn ra trong tâm trí chúng ta – và chính những niềm tin và quy trình bên trong này mới là điều quan trọng để lãnh đạo hiệu quả.
Chúng tôi khám phá một số đặc điểm và kỹ năng mà bạn cần để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi trong các bài viết của chúng tôi Những gì một nhà lãnh đạo thực sự biết, Lãnh đạo cấp độ 5 và Lãnh đạo là gì?

2. Các thuyết hành vi – Nhà lãnh đạo giỏi làm gì?
Các lý thuyết hành vi tập trung vào cách các nhà lãnh đạo hành xử. Chẳng hạn, các nhà lãnh đạo có ra lệnh cần phải làm gì và mong đợi sự hợp tác không? Hay họ có liên quan đến các nhóm của mình trong quá trình ra quyết định để khuyến khích sự chấp nhận và hỗ trợ? Vào những năm 1930, Kurt Lewin đã phát triển một khuôn khổ dựa trên hành vi của một nhà lãnh đạo. Ông lập luận rằng có ba loại nhà lãnh đạo:
Các nhà lãnh đạo chuyên quyền đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến ​​​​của nhóm của họ. Phong cách lãnh đạo này được coi là phù hợp khi các quyết định cần được đưa ra nhanh chóng, khi không cần thông tin đầu vào và khi không cần có sự đồng thuận của nhóm để đạt được kết quả thành công.
Các nhà lãnh đạo dân chủ cho phép nhóm cung cấp thông tin đầu vào trước khi đưa ra quyết định, mặc dù mức độ đầu vào có thể khác nhau giữa các nhà lãnh đạo. Phong cách này rất quan trọng khi có sự đồng thuận của nhóm, nhưng nó có thể khó quản lý khi có nhiều quan điểm và ý tưởng khác nhau.
Các nhà lãnh đạo Laissez-faire không can thiệp; họ cho phép mọi người trong nhóm đưa ra nhiều quyết định. Điều này hoạt động tốt khi nhóm có năng lực cao, được thúc đẩy và không cần giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, hành vi này có thể phát sinh do người lãnh đạo lười biếng hoặc mất tập trung; và đây là nơi mà phong cách lãnh đạo này có thể thất bại.
Rõ ràng, cách các nhà lãnh đạo hành xử ảnh hưởng đến hiệu suất của họ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng nhiều hành vi lãnh đạo này phù hợp vào những thời điểm khác nhau. Những nhà lãnh đạo giỏi nhất là những người có thể sử dụng nhiều phong cách ứng xử khác nhau, và chọn phong cách phù hợp cho từng tình huống.
Bài viết của tôi “Laissez Faire” so với Quản lý vi mô xem xét cách bạn có thể tìm thấy sự cân bằng phù hợp giữa phong cách lãnh đạo chuyên quyền và phong cách lãnh đạo tự do, trong khi bài viết của chúng tôi về Lưới quản lý Blake-Mouton giúp bạn quyết định cách cư xử với tư cách là một nhà lãnh đạo, tùy thuộc vào khả năng của bạn. quan tâm đến con người và sản xuất.

3. Lý thuyết ngẫu nhiên – Tình huống ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo tốt như thế nào?
Việc nhận ra rằng không có một kiểu lãnh đạo chính xác nào dẫn đến lý thuyết rằng phong cách lãnh đạo tốt nhất phụ thuộc vào tình huống. Những lý thuyết này cố gắng dự đoán phong cách nào là tốt nhất trong hoàn cảnh nào.
Chẳng hạn, khi bạn cần đưa ra quyết định nhanh chóng, phong cách nào là tốt nhất? Khi bạn cần sự hỗ trợ đầy đủ của nhóm, có cách nào hiệu quả hơn để lãnh đạo không? Một nhà lãnh đạo nên nhiều hơn

4. Các lý thuyết về Quyền lực và Ảnh hưởng – Nguồn gốc của Quyền lực của Nhà lãnh đạo là gì?
Các lý thuyết về quyền lực và ảnh hưởng của lãnh đạo có một cách tiếp cận hoàn toàn khác – những lý thuyết này dựa trên những cách khác nhau mà các nhà lãnh đạo sử dụng quyền lực và ảnh hưởng để hoàn thành công việc, và họ xem xét các phong cách lãnh đạo xuất hiện sau đó.
Có lẽ lý thuyết nổi tiếng nhất trong số những lý thuyết này là Năm dạng quyền lực của French và Raven. Mô hình này nêu bật ba loại quyền lực vị trí – hợp pháp, phần thưởng và cưỡng chế – và hai nguồn quyền lực cá nhân – chuyên gia và người giới thiệu (sự hấp dẫn và quyến rũ cá nhân của bạn). Mô hình gợi ý rằng sử dụng quyền lực cá nhân là giải pháp thay thế tốt hơn và bạn nên nỗ lực xây dựng quyền lực chuyên gia (quyền lực đi kèm với việc trở thành một chuyên gia thực sự trong công việc) vì đây là nguồn quyền lực cá nhân hợp pháp nhất.
Một phong cách lãnh đạo khác sử dụng quyền lực và ảnh hưởng là phong cách lãnh đạo giao dịch. Cách tiếp cận này giả định rằng mọi người làm mọi việc vì phần thưởng chứ không vì lý do nào khác. Do đó, nó tập trung vào việc thiết kế các nhiệm vụ và cấu trúc phần thưởng. Mặc dù đây có thể không phải là chiến lược lãnh đạo hấp dẫn nhất về mặt xây dựng mối quan hệ và phát triển môi trường làm việc có động lực cao, nhưng nó thường hiệu quả và các nhà lãnh đạo trong hầu hết các tổ chức sử dụng nó hàng ngày để hoàn thành công việc.

Như đã đề cập ở trên, phong cách lãnh đạo chuyển đổi thường là phong cách lãnh đạo tốt nhất trong bối cảnh hiện nay.
Các nhà lãnh đạo chuyển đổi thể hiện sự chính trực và họ biết cách phát triển một tầm nhìn mạnh mẽ và đầy cảm hứng về tương lai. Họ thúc đẩy mọi người đạt được tầm nhìn này, họ quản lý việc thực hiện tầm nhìn đó và họ xây dựng các nhóm ngày càng mạnh mẽ và thành công hơn.
Tuy nhiên, bạn sẽ thường cần điều chỉnh phong cách của mình để phù hợp với một nhóm hoặc tình huống cụ thể và đây là lý do tại sao việc hiểu thấu đáo về các phong cách khác lại hữu ích. Bài viết của chúng tôi về Phong cách lãnh đạo sẽ xem xét kỹ hơn các phong cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *